Phú Yên phân bổ hơn 374 tỷ đồng thực hiện Chương trình Môi trường Quốc gia năm 2023
Nhiều chính sách, dự án giảm nghèo triển khai có hiệu quả, các dịch vụ xã hội bản đã đến với ngu nghèo, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đời sống người dân được nâng lên và thoát nghèo bền vững - (Ảnh minh hoạ)

Nhiều chính sách, dự án giảm nghèo triển khai có hiệu quả, các dịch vụ xã hội bản đã đến với ngu nghèo, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đời sống người dân được nâng lên và thoát nghèo bền vững (Ảnh minh hoạ)

Trong năm 2022, qua rà soát tỷ lệ nghèo đa chiều (gồm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) là: 12,12%. Tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 31.882. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo: 4,1%, tổng số hộ nghèo là 10.781 giảm 0,87% so với đầu năm, đạt 100% Kế hoạch giảm nghèo tỉnh năm 2022.

Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp 19.570 thẻ BHYT cho người nghèo; 42.619 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (trong đó ngân sách địa phương đã hỗ trợ 6,443 tỷ đồng. Ngoài ra cấp 38.802 thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình. Giúp cho người nghèo, cận nghèo và người dân có mức sống trung bình được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu.

Năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối kết hợp địa phương triển khai xây dựng mới và sửa chữa xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ ngày vì người nghèo gồm có 215 nhà với số tiền là 8,109 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động và chưa thực hiện hỗ trợ trong năm 2022 và chuyển sang thực hiện trong năm 2023 là 935 căn nhà, với số tiền là 51,550 tỷ đồng.

Bên cạnh việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn nhằm hỗ trợ xây dựng các nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân đồng thời huy động các nguồn vốn để xóa nhà tạm, dột nát. Các cấp ngành, địa phương đều xác định giảm nghèo là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Chương trình phát động, tiếp nhận xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trao học bổng

Chương trình phát động, tiếp nhận xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022, chương trình xóa 1.000 nhà tạm của Phú Yên đã được các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đóng góp với tổng số tiền, hiện vật cam kết gần 75 tỷ đồng tương đương với 1.500 căn nhà - (Ảnh minh hoạ)

Đồng thời, nhất quán trong điều hành và thực hiện có hiệu quả các chính sách, tỉnh đã xây dựng, triển khai các nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo theo hướng bền vững. Công tác giảm nghèo đã được tổ chức triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả.

Nhiều chính sách, dự án giảm nghèo triển khai có hiệu quả, các dịch vụ xã hội bản đã đến với ngu nghèo, cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, đời sống người dân được nâng lên và thoát nghèo bền vững.
Tình hình kinh tế xã hội miền núi và đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh và cả nước, bước đầu tạo nền tảng để hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển các vùng trồng cây nguyên liệu, chế biến; mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp: Lúa nước, chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất nên năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… với số tiền gần 61,6 tỷ đồng - (Ảnh minh hoạ)

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh Phú Yên đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 167 nghìn suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… với số tiền gần 61,6 tỷ đồng - (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong năm 2023: Tổng số NSTW hỗ trợ: 374,338 tỷ đồng, vốn ĐTPT là 171.909 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 202,429 tỷ đồng. Trong đó: Chương trình MTQG XD NTM: 114,392 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 54.137 triệu đồng; Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 205,809 tỷ đồng; Ngân sách địa phương hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng NTM là 16 tỷ đồng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất