Ngày quốc tế về Rừng năm 2023: “Rừng và Sức khỏe”

Rừng có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người cũng như môi trường, như cung cấp oxy, điều hòa khí hậu, là nơi cư trú động thực vật, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, bảo vệ sức khỏe của con người./.

Phản hồi

Các tin khác