Lạng Sơn: Huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường nông thôn
Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh đường xá ở Chi Lăng, Lạng Sơn

Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh đường xá ở Chi Lăng, Lạng Sơn

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Trực cho biết: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động lồng ghép các nguồn vốn để tập trung đầu tư các công trình nước sinh hoạt nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước sạch năm 2021 theo Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (đã hoàn thành xây dựng 21/23 công trình bàn giao đưa vào sử dụng). Hết năm 2021, tỷ lệ cư dân nông thôn trên địa bàn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,1%. Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh hỗ trợ 1.049,5 triệu đồng hỗ trợ cho các xã xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, triển khai lắp đặt bể thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 09 lớp tập huấn với 900 người tham gia tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021. Các cấp, các ngành đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; ngày môi trường thế giới 05/6, ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý chất thải, trồng cây xanh, xây dựng hàng rào xanh, xây dựng các công trình nhà tắm, bể chứa nước, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh gắn với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.


Người dân tham gia cắt tỉa hàng rào cây xanh, vệ sinh đường làng tại Chi Lăng, Lạng Sơn

Phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được người dân đồng tình hưởng ứng, trong năm 2021, tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương 3.611 triệu đồng, UBND các huyện, thành phố phân bổ nguồn vốn ngân sách huyện  4.503 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 35 khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn toàn tỉnh. Phong trào đã tạo niềm hứng khởi cho người dân tích cực tham gia, đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất để xây dựng, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, trồng hàng rào xanh, đường hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường trong các khu dân cư đảm bảo “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, Lạng Sơn chú trọng việc lấy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... là lực lượng tham gia hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, vận động Nhân dân làm chủ thể thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp” kết hợp với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản về bảo vệ môi trường tại thôn, bản; tăng cường các biện pháp khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu vực nông thôn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất