Kiên Giang đầu tư 624 tỷ đồng phát triển thủy sản bền vững
Tàu cá neo đậu trên vùng biển đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN)

Tàu cá neo đậu trên vùng biển đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). (Ảnh: TTXVN)

Tổng mức đầu tư dự án này 624 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn ngân sách tỉnh đối ứng.

Quy mô đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng cơ bản, thiết yếu vùng nuôi trồng thủy sản tập trung như hệ thống cống thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, cải tạo các cửa cống phục vụ nuôi trồng thủy sản hiện có. Mặt khác, thực hiện các hoạt động cộng đồng chuyển đổi sinh kế như sản xuất tôm – lúa, nuôi tôm càng xanh và những loài thủy sản khác.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh mục tiêu của dự án này là xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực quản lý và tổ chức sản xuất nhằm phát triển ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị, hội nhập quốc tế sâu rộng, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế tham gia đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững ngành thủy sản của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Cụ thể, phát triển hạ tầng các vùng sản xuất tôm giống, vùng nuôi tôm nước lợ để nâng cao năng suất, chất lượng tôm nuôi, bảo vệ môi trường…

Theo đó, dự án này khi hoàn thành đi vào khai thác sẽ góp phần vào chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt 6 – 6,5%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất thủy sản chiếm 58,4% trong ngành nông nghiệp, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 800.000 – 910.000 tấn. Trong số đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 484.780 tấn, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 5%/năm, với sản lượng tôm nuôi 159.345 tấn, chiếm tỷ lệ 32,86%.

Tỉnh phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nước biển dâng, nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tỉnh phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, hiệu quả dựa trên cơ sở tổ chức sản xuất phù hợp, đầu tư đồng bộ, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào toàn bộ chuỗi giá trị sản phẩm, đưa nuôi trồng thủy sản trở thành lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất