Hội Nông dân Trà Vinh tích cực triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn
Mô hình chi hội nghề nghiệp sản xuất hoa kiểng sinh học ấp Vĩnh Yên xã Long Đức TP Trà Vinh

Mô hình chi hội nghề nghiệp sản xuất hoa kiểng sinh học ấp Vĩnh Yên xã Long Đức, TP Trà Vinh.

Nông dân là lực lượng được hình thành tất yếu trong tiến trình phát triển của đất nước, cho đến nay nông dân vẫn là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội, nông dân sống ở nông thôn, sản xuất nông nghiệp, làm ra các sản phẩm nông nghiệp. Trong đó vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống tổ chức Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh, nhưng vấn đề phát triển của kinh tế đã đặt ra những vấn đề cấp bách về môi trường như: xả thải các cơ sở chế biến, thải chất thải chăn nuôi không qua xử lý, phụ phẩm của nông nghiệp thải không qua xử lý trực tiếp ra môi trường, rác thải sinh hoạt, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV),... Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập, qua đó làm tăng dần thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác cho người nông dân; làm nên vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia tổ kinh tế hợp tác, hợp tác xã tăng thêm chuỗi giá trị các sản phẩm hàng hóa nông sản để đạt các tiêu chí nông thôn mới, đó là đều tất yếu trong quá trình tham gia chuổi sản xuất hàng hóa nông sản của nông dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh Trà Vinh đang trên con đường đổi mới và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đem lại những thay đổi cho nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ về ô nhiễm môi trường; trong đó nông thôn đang chịu nhiều sức ép ngay chính từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt, đồng thời còn chịu tác động từ hoạt động của các khu công nghiệp và quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh nên cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân.

Hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác, đánh bắt thiếu hợp lý đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Trong trồng trọt, việc sử dụng thuốc BVTV và phân bón hóa học ngày càng tăng làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường. Trong canh tác nông nghiệp thải ra lượng lớn bao bì, vỏ chai thuốc BVTV. Đây là nguồn chất thải độc hại, nhưng thực tế, sau khi sử dụng người nông dân thường thải ra bờ ruộng, góc vườn hoặc vứt xuống ao, đầu nguồn nước sinh hoạt; nhưng việc thu gom, xử lý còn hạn chế. Trong cộng đồng còn một bộ phận ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, có những hành vi không đúng trong sản xuất và đời sống, chính những hoạt động thiếu kiểm soát đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của chính chúng ta.

Trong giai đoạn 2018 – 2022, hàng năm triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh về việc “Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các khô đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Đồng thời trên kế hoạch phối hợp liên tịch giữa sở Tài nguyên và Môi trường về “Thực hiện các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường trong sản xuất và sinh hoạt gia đình tại nông thôn”, đã có 103 xã, phường, thị trấn có hệ thống tổ chức Hội đăng ký xây dựng mô hình “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” hoặc “Đô thị văn minh”. Ngoài ra được đồng ý của Ủy ban nhân dân phân bổ kinh phí bảo vệ môi trường cho đơn vị để thực hiện mô hình “Xây dựng mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác thải sinh hoạt gia đình gắn tuyên truyền bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Các mô hình có hiệu quả để nhân rộng như: Hố thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp, tận dụng đất trống trồng cây xanh, nuôi heo, gà áp dụng đệm lót sinh học, hầm ủ khí biogas, dọn dẹp đường thông, hè thoáng khu dân cư... Ngoài ra phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức và kỹ năng cơ bản về tuyên truyền cho cán bộ là Chủ tịch và Phó Chủ tịch về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hàng năm cho 206 cán bộ. Qua đó củng cố và nâng chất hội viên nòng cốt cùng tham gia thực hiện tuyên truyền vận động chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch, trong đó tập trung các thành viên câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của 85 địa bàn xã nông thôn để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu đòi hỏi trên từng địa bàn về bảo vệ môi trường nông thôn.

Thông qua, số thành viên tham gia mô hình hàng tháng đều được mời tham dự tập huấn về các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho địa phương, đồng thời lồng ghép vào đó là các biện pháp kéo giảm chi phí sản xuất lúa, màu như: chi phí bón phân, xử lý sâu bệnh… Nhờ áp dụng các kiến thức được truyền đạt nên các hộ nông dân trong mô hình giảm được lượng giống là 100 kg/ha, giảm lượng phân đạm sử dụng từ 30 - 50 kg/ha và giảm 02 lần phun thuốc bảo vệ thực vật so với các hộ bên ngoài mô hình nên lợi nhuận của người dân tăng thêm từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng/ha.

Mô hình kinh tế gắn với bảo vệ môi trường góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng, đem lại lợi nhuận cao, kinh tế hộ ngày càng phát triển,tạo được thế mạnh tập trung sản xuất mô hình được nhân rộng cho nhiều hội viên, nông dân học hỏi làm theo, góp phần giảm nghèo bền vững từng bước vươn lên khá giàu, giải quyết được nguồn lao động nhàn rỗi và góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, ngày càng xanh, sạch đẹp, không còn xảy ra tình trạng sử dụng thuốc không đúng quy định và bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi ở đồng ruộng, kênh rạch… gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân xung quanh, từng bước hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cuộc sống văn minh.

Người dân tham gia mô hình nói riêng và người dân sản xuất nông nghiệp nói chung đều nhận thức được lợi ích của việc thu gom rác thải nông nghiệp và áp dụng các biện pháp giảm chi phí sản xuất, phân bón. Qua đó người dân trong vùng đã hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào bảo vệ môi trường vùng nông thôn đặc biệt là việc xử lý rác đúng cách tại đồng ruộng của mình đã góp phần giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu ô nhiểm môi trường trong sản xuất nông nghiệp gây ra.

Qua mô hình bảo vệ môi trường và mô hình kinh tế khẳng định hơn nữa vai trò của tổ chức Hội trong cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, giải quyết khó khăn về kinh tế cho hội viên, đồng thời tạo ra nông sản sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường nông thôn giảm ô nhiễm môi trường. Đồng thời tạo ra các phong trào hoạt động sôi nổi, trong hoạt động của Hội, về ý thức bảo vệ môi trường, ngoài hội viên nông dân tham gia còn thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thông qua các hoạt động của Hội. Hàng tháng sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng công tác hội thu hút đông đảo quần chúng tham gia vào tổ chức hội tạo điều kiện thuận lợi công tác triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách kịp thời trong hội viên và quần chúng nhân dân, đoàn kết xây dựng môi trường nông thôn sạch góp phần cùng Chi bộ, Đảng bộ xây dựng thắng lợi tiêu chí nông thôn mới.

Góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa hội viên với hội viên và giữa hội viên với bà con nhân dân trong việc tuyên truyền, vận động sản xuất kinh tế hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường nông thôn. Để đảm bảo môi trường sản xuất nông nghiệp an toàn cần phải có những quy định bắt buộc nhà nông, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về sản xuất và sử dụng hợp quy chuẩn an toàn theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã triển khai, tuyên truyền đến hội viên cùng chung tay bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp bằng các hành động thiết thực

Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã triển khai, tuyên truyền đến hội viên cùng chung tay bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp bằng các hành động thiết thực

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã triển khai, tuyên truyền đến hội viên cùng chung tay bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp bằng các hành động thiết thực:

Thứ nhất, khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng theo quy định, áp dụng các biện pháp canh tác bền vững. Tận dụng phế phẩm làm phân hữu cơ vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm chi phí.

Thứ hai, đã đầu tư 360 cống thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp, 10 thùng rác sinh hoạt gia đình; xây dựng lực lượng tuyên truyền viên ở 21 câu lạc “Bảo vệ môi trường nông thôn” với 274 thành viên.

Thứ ba, hàng năm Hội Nông dân tỉnh xây dựng 103 mô hình “Bảo vệ môi trường nông thôn” và “đô thị văn minh” trên địa bàn 103 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội.

Trong thời gian tới để bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nông dân cùng nhau nâng cao ý thức, quyết tâm xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường; trồng nhiều cây xanh, tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng OCOP, VietGrap, tận dụng phụ phẩm ủ thành phân hữu cơ, vận động hội viên tham gia chi tổ nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, nâng cao chất lượng các phong trào./. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất