Đồng Nai: Hoàn thiện quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư hạ tầng KCN. Ảnh minh họa

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư hạ tầng KCN. Ảnh minh họa

Đồng Nai có số lượng các khu công nghiệp (KCN) lớn với nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động sản xuất quy mô thuộc các tập đoàn đa quốc gia, đóng góp lớn vào sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN Đồng Nai với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã về nội dung phối hợp, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các KCN.

Có tất cả 6 nội dung phối hợp gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư hạ tầng KCN, doanh nghiệp trong KCN; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN, xử lý vi phạm hành chính nếu có; giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường liên quan đến KCN; phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong phạm vi KCN; xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác, sử dụng dữ liệu về bảo vệ môi trường tại các KCN.

UBND tỉnh cũng giao Ban Quản lý các KCN Đồng Nai là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế này./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất