Đà Nẵng: Tối ưu hoá nguồn lực quốc tế xây dựng thành phố môi trường
Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng phát biểu

Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng phát biểu

Đại diện Văn phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường, các chuyên gia, cố vấn của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam; Cục Quản lý Tài nguyên Nước; đại diện các tổ chức, các đối tác (trong nước, quốc tế) lĩnh vực bảo vệ tài nguyên – môi trường; đại diện các Sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông đã tham dự hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết, với Đề án "Xây dựng thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030", Đà Nẵng hiện là địa phương duy nhất của Việt Nam tiên phong phát triển theo định hướng TP môi trường. Trong đó, ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm, kiểm soát tốt chất lượng môi trường; phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái.

Thực hiện Đề án này địa phương đã chủ động thu hút các nguồn lực đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của ngành ở các địa phương. Một số dự án hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực từ bên ngoài đã và đang được triển khai với kết quả khả quan, tạo được tác động tích cực đối với công tác quản lý môi trường, góp phần nâng cao nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường của người dân.

Trong giai đoạn 2021- 2024, Đà Nẵng đã huy động hơn 70 tỷ đồng từ các dự án hợp tác quốc tế, qua đó cũng đã thiết lập được sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu từ các tổ chức đối tác trong và ngoài nước và các chuyên gia địa phương trong công tác triển khai các giải pháp, các sáng kiến về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bà Vũ Thùy Dung, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TN&MT cho biết, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, phù hợp với những mội dung hợp tác giữa Bộ TN&MT với USAID

Bà Vũ Thùy Dung, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế Bộ TN&MT cho biết, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, phù hợp với những mội dung hợp tác giữa Bộ TN&MT với USAID

“Để Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy định liên quan, đồng thời phù hợp với tính thực tiễn tại các địa phương, phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ, chúng tôi nhận thức rằng có rất nhiều những thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Chúng tôi tôi hi vọng sẽ nhận được những chia sẻ, trao đổi thông tin, xác định các rào cản và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp phù hợp để tăng cường địa phương hoá trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các đối tác, hướng tới hỗ trợ Đà Nẵng thực hiện thành công Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030.”- ông Chương nhấn mạnh.

Đánh giá cao sáng kiến xây dựng “ Đà Nẵng – Thành phố Môi trường”, bà Ann Maxine Wallace – Giám đốc Văn phòng Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường (USAID) cho biết, USAID cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng trong cải thiện chất lượng môi trường và sức khỏe người dân một cách bền vững.

Trong số 4 sáng kiến hành động tập thể mà USAID Việt Nam đã hỗ trợ, có 3 tổ chức phi chính phủ địa phương đang hợp tác chặt chẽ với Sở TN&MT Đà Nẵng, cũng như EPA (Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ) bao gồm: dự án “Hành động tập thể vì bảo tồn nước” do CECR thực hiện; dự án “Giải pháp địa phương cho ô nhiễm nhựa” do GreenHub thực hiện; và dự án “Hành động tập thể vì không khí sạch” do Live & Learn thực hiện.

Các chuyên gia, đại diện địa phương chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường

Các chuyên gia, đại diện địa phương chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường

“Hội thảo này đặt một dấu mốc cụ thể cho sự hợp tác tiếp tục giữa các tổ chức nhà nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác nhằm xây dựng Đà Nẵng – thành phố sinh thái trong tương lai” – bà Ann Maxine Wallace, nhìn nhận.

Thay mặt Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài nguyên và Môi trường, bà Vũ Thùy Dung khẳng định, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030, rất phù hợp với những mội dung hợp tác giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với USAID.

Ngày 28/1/2022, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và bà Marie Yastishock, Giám đốc USAID Việt Nam đã chính thức ký kết một MOU, xác định các lĩnh vực hợp tác bảo vệ môi trường gồm: Quản lý chất lượng không khí; Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và an ninh nguồn nước; Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học; Quản lý và tái chế chất thải rắn, rác thải nhựa (đại dương) và Giảm phát thải gây ra biến đổi khí hậu.

Đà Nẵng là địa phương nhận được nhiều sự hỗ trợ, hợp tác quốc tế để sớm triển khai phân loại rác tại nguồn

Đà Nẵng là địa phương nhận được nhiều sự hỗ trợ, hợp tác quốc tế để sớm triển khai phân loại rác tại nguồn

“Đặc biệt, hợp tác nhấn mạnh đến nhiệm vụ thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường, định hướng và tạo điều kiện nâng cao năng lực cho các tổ chức/mạng lưới địa phương, để cùng giải quyết các thách thức về ô nhiễm môi trường, thông qua những phương pháp tiếp cận tác động (hành động) tập thể. USAID sẽ tích cực hỗ trợ (kỹ thuật) để xây dựng và thực thi chính sách giảm thiểu ô nhiễm; triển khai các sáng kiến hành động tập thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Quan trọng nữa, là nâng cao năng lực cho các bên liên quan, triển khai thành công và duy trì bền vững hiệu qua các sáng kiến tác động tập thể” – bà Vũ Thùy Dung nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung thảo luận cách tiếp cận địa phương hoá trong công tác bảo vệ môi trường cùng các khía cạnh hợp tác quốc tế như tăng cường năng lực cho địa phương, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số,  chuyển đổi cơ sở dữ liệu....

Theo Sở TN&MT Đà Nẵng giai đoạn tới, Đà Nẵng tập trung huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ về kỹ thuật để xây dựng "Đà Nẵng – Thành phố môi trường", thành phố sinh thái; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản; xây dựng xã hội tái chế hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất