Chi Lăng tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học trên địa bàn huyện Chi Lăng

Ban hành nhiều văn bản về công tác bảo vệ môi trường

Để triển khai, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trong những năm gần đây, Huyện ủy, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành các văn bản để triển khai, thực hiện công tác bảo vệ môi trường, cụ thể như: Kế hoạch số 137-KH/HU, ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 10/6/2020 về việc triển khai tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; Công văn số 887/UBND-VHTT ngày 17/6/2020 về việc triển khai tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày ngày 22/4/2021 kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021; Công văn số 947/UBND-TNMT ngày 03/6/2021 về việc triển khai tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 1005/UBND-TNMT ngày 30/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng; Công văn số 1491/UBND-TNMT ngày 28/9/2022 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 trên địa bàn huyện;…

Nhân dân xã Chi Lăng làm vệ sinh đường làng

Nhân dân xã Chi Lăng làm vệ sinh đường làng

Một số kết quả đạt được

Theo đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, trong những năm qua huyện Chi Lăng đã được tổ chức, triển khai thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường rất thiết thực và hiệu quả trên địa bàn huyện: UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn toàn huyện, nhằm cam kết bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm cộng đồng cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất.

Chương trình diễn ra trên địa bàn 20 xã, thị trấn, thu hút 14.395 người tham gia đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tổng lượng rác thu gom, xử lý là 99 tấn; tổng chiều dài các khu công cộng, đường giao thông làm vệ sinh môi trường là 109 km; tổng số cây xanh được trồng mới là 3.030 cây thông, cây keo; số công trình bảo vệ môi trường đưa vào sử dụng gồm: 98 lò đốt rác; 12 nhà tắm và xây dựng 10 chuồng trại hợp vệ sinh,... Cùng với các hoạt động truyền thông, truyền hình tuyên truyền là 51 buổi.

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường” tại xã Vũ Bằng, có 42 hội viên phụ nữ tham gia

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường” tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, với 42 hội viên phụ nữ tham gia

Năm 2021, Huyện đã tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 với chủ đề "Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng" từ ngày 29/4 đến ngày 30/6/2021, kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28/8) và lồng ghép với các sự kiện, các hoạt động nhân các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5 hoặc các ngày lễ hội của địa phương... Các hoạt động diễn ra trên địa bàn toàn huyện, với 10.206 người tham gia.

Kết quả Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2021 đã đạt được: Số lượng công trình được thực hiện tu sửa, nạo vét, phát dọn vệ sinh: 31/31 công trình, đạt 100% công trình có trên địa bàn huyện; nạo vét, khơi thông 295 m3; số hộ tự tu sửa, vệ sinh công trình cấp nước hộ gia đình là 14.500 hộ; phát quang đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm hơn 18 km; nạo vét, khơi thông cống rãnh thoát nước hơn 1.900 m3; số công trình vệ sinh được cải tạo, nâng cấp tu sửa đạt yêu cầu vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 496 cái; số công trình chuồng trại chăn nuôi được cải tạo, tu sửa, nâng cấp đảm bảo vệ sinh theo Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 60 cái.

Cũng trong năm 2021, Huyện đã tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, với 14.365 người tham gia và đạt nhiều kết quả đáng kể: Tổng số cây xanh được trồng mới là 43.603; số công trình bảo vệ môi trường đưa vào sử dụng: 172 lò đốt rác; 31 nhà tiêu, 22 nhà tắm và xây dựng 02 chuồng trại hợp vệ sinh; các hoạt động truyền thanh, truyền hình tuyên truyền: 107 buổi,...


Phụ nữ Chi Lăng ra quân trồng cây xanh

Năm 2022, Huyện đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, với sự tham gia của 19.574 người. Các hoạt động đã đạt được kết quả là tổng lượng rác thu gom, xử lý là 310,5 m3; tổng chiều dài rãnh được khơi thông là 6.900 m; tổng các công trình cấp thoát nước gồm 132 công trình; phát quang bụi rậm, đường giao thông đạt 7.838,3 km; trồng mới và chăm sóc cây xanh: 2.633 cây; cắt tỉa hàng rào cây xanh được 6,3 km. Các trường học tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi: Tuyên truyền qua giờ chào cờ đầu tuần, họp phụ huynh học sinh; hội thi; sân khấu hóa; thi ảnh về bảo vệ môi trường…

Thầy, cô và học sinh xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng thực hiện thu gom rác thải

Thầy, cô và học sinh xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng thực hiện thu gom rác thải

Huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022: tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề “Chỉ một Trái Đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu, hướng mọi người thực hiện lối sống xanh hơn, sạch hơn và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái Đất, gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. 

Đoàn viên thanh niên làm vệ sinh Trung tâm nông sản

Đoàn viên thanh niên làm vệ sinh đường xá trên địa bàn huyện Chi Lăng

Ngoài ra, Huyện tổ chức phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tình nguyện và nhân dân trong huyện thực hiện “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 có 13.222 người tham gia, năm 2022 phong trào đã thu hút trên 25.000 người tham gia.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chia sẻ, công tác bảo vệ môi trường ở Chi Lăng luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và Huyện đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đã đạt được một số kết quả nhất định; công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn đồng thuận, hưởng ứng, nhiệt tình tham gia. Trong thời gian tới, Chi Lăng sẽ phát huy những kết quả đạt được và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường để góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất