Bắc Kạn: Phát triển nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn.
Sản xuất chè hữu cơ ở xã Như Cố (Chợ Mới)

Sản xuất chè hữu cơ ở xã Như Cố (Chợ Mới)

Theo mục tiêu chung của Kế hoạch số 650/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tập trung phát triển ngành nông nghiệp làm trọng tâm để thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu, nguồn nước sạch, đa dạng sinh học.

Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu của thị trường và phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành; mở rộng liên kết sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cao và đổi mới quan hệ sản xuất, kinh doanh để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập, tạo tích lũy, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển nông, lâm nghiệp gắn với du lịch; phát triển các sản phẩm đặc sản bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP, sản phẩm hữu cơ.

Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái có hiệu quả cao, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Kế hoạch số 650/KH-UBND cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân đảm bảo mục tiêu đề ra tại Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh (3,5%/năm); tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng gấp trên 1,7 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 2 - 2,5%, huyện nghèo giảm từ 3-3,5% trở lên; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến năm 2030 đạt trên 98,5%. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 65%; hoàn thành mục tiêu đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Phấn đấu đến năm 2030, cả tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn. Duy trì tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh theo mục tiêu đề ra tại Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh (tối thiểu là 72%).

Bắc Kạn đề ra tầm nhìn đến năm 2050: Đến năm 2050, nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn là nền nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường (100% vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực được chứng nhận an toàn thực phẩm, hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị). Phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản (chế biến sâu, chế biến công nghệ cao). Các sản phẩm nông sản của tỉnh tham gia vào hệ thống thương mại điện tử, hệ thống logistic nông nghiệp và kết nối với chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Hình thành các vùng trọng điểm về phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm; hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho ngành./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất